A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Кобеляцької міської ради

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на заміщення вакантної посади консультанта комунальної установи "Кобеляцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Кобеляцької міської ради Полтавської області"

Дата: 25.03.2022 08:57
Кількість переглядів: 17

Відділ освіти Кобеляцької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади педагогічного працівника (консультанта) комунальної установи «Кобеляцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Кобеляцької міської ради Полтавської області»

 

Повне найменування: комунальна установа «Кобеляцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Кобеляцької міської ради Полтавської області»

 

Місце знаходження закладу: вулиця Шевченка, 28/20, місто Кобеляки, Полтавська область, 39 200

 

Найменування посади та умови оплати праці:

консультант предметів природничого циклу (хімія, біологія, природознавство, географія, економіка), організації роботи з шкільними бібліотекарями, з виховної роботи  (0,5 ставки)

 

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників комунальної установи «Кобеляцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Кобеляцької міської ради Полтавської області»: посаду педагогічного працівника Центру може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього рішення.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:

 

 • письмова заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія або резюме;
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, який підтверджує знання української мови;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 

Документи подаються до відділу освіти Кобеляцької міської ради з 25 березня 2022 року по 13 квітня 2022 року включно за адресою: м.Кобеляки, вул. Шевченка, 28/20.

 

Дата і місце проведення конкурсного відбору учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

 

Порядок проведення конкурсу

 

Конкурс складається з таких етапів:

 

- перевірка знання законодавства у сфері освіти, зокрема Закону «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів (форма перевірки - тестування у письмовій формі);

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- презентація державною мовою власного бачення консультативної підтримки педагогічних працівників природничих наук;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення переможця конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

        

Контактна особа – Колкова Світлана Андріївна, консультант комунальної установи «Кобеляцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Кобеляцької міської ради Полтавської області», тел.(05343)3-15-11, osvitakobelyaki@gmail.com

 

 

 

Примірний перелік питань на знання законодавства у сфері освіти

 

 1. На яких засадах в Україні здійснюється державна влада?
 2. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
 3. Що таке корупція у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
 4. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
 5. Що таке реальний конфлікт інтересів?
 6. Коли, за загальним правилом, розпорядник інформації має надати відповідь на запит щодо отримання публічної інформації?
 7. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 8. Що розуміється під «зверненнями громадян»?
 9. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
 10. На яких засадах працює Нова українська школа відповідно до Концепції?
 11. Кому належить центральне місце в системі освіти (на думку авторів Концепції)?
 12. Зі скількох ключових компетентностей складається формула Нової школи?
 13. На що сфокусовані нові освітні стандарти?
 14. 14.На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 15. Яка роль учителя в Новій українській школі?
 16. Скільки рівнів здобуття загальної освіти є в НУШ?
 17. Чи входить ґрунтовне вивчення та спілкування іноземними мовами до основних компетентностей НУШ?
 18. 18. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ?
 19. Що має стати інструментом забезпечення успіху Нової української школи?
 20. Ким, згідно НУШ, має бути випускник школи?
 21. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?

22 .     Що є ключовою компетентністю Нової української школи?

 1. Як називається Нова українська школа в контексті нового Закону України «Про освіту»?
 2. Хто формує внутрішню інклюзивну освітню політику?
 3. У яких навчальних закладах (центрах) можуть створюватися інклюзивні класи?

26.З якого віку дитини забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами покладається на інклюзивно-ресурсний центр?

 1. У яких формах здійснюється інклюзивне навчання ?
 2. За яких умов робота шкільної команди супроводу особи з особливими освітніми потребами вважається ефективною?
 3. Хто зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 4. Що необхідно висвітлювати для забезпечення прозорості і відкритості діяльності закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 5. Хто має право на освіту в Україні?
 6. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта відповідно до Закону України «Про освіту»?
 7. Що таке стандарт освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 8. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до?
 9. Що є основою для розроблення освітньої програми згідно із Законом України «Про освіту»?
 10. Які структурні компоненти містить освітня програма відповідно до Закону України «Про освіту»?
 11. Які програми можуть використовувати заклади освіти відповідно до Закону України «Про освіту» ?
 12. Ким розробляються освітні програми відповідно до Закону України «Про освіту»?
 13. Що включають в себе освітні програми для осіб з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України «Про освіту»?
 14. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
 15. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?
 16. Що таке інформальна освіта?
 17. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на вебсайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на вебсайтах засновників)?
 18. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 19. Хто контролює якість освіти за новим законом?
 20. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
 21. 47. Що не належить до складників системи освіти?
 22. Скільки років триває навчання на базовому рівні середньої освіти?
 23. 49. Хто не входить до складу фахівців психолого-педагогічного супроводу дитини в ЗДО?
 24. Як часто переглядають індивідуальну програму розвитку у ЗДО?
 25. Чим визначається Державна політика у сфері дошкільної освіти?
 26. Що становить систему дошкільної освіти?
 27. На підставі яких установчих документів діє заклад дошкільної освіти?
 28. Ким здійснюється управління системою дошкільної освітою?
 29. Ким затверджується План роботи закладу дошкільної освіти?
 30. Що таке заклад позашкільної освіти?
 31. Що не належить до закладів позашкільної освіти?
 32. 58. Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?
 33. Чи має право вчитель створити та використовувати авторську систему оцінювання?
 34. За якою формою може здобуватися повна загальна середня освіта?
 35. Яка мінімальна допустима кількість учнів в класах в молодшій школі?
 36. Хто має право створювати індивідуальний навчальний план?
 37. Що належить до системи загальної середньої освіти?
 38. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 39. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?
 40. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
 41. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?
 42. Хто визначає посадові обов'язки працівників закладу загальної середньої освіти?
 43. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
 44. Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 45. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?
 46. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
 47. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 48. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймається на посаду педагогічного працівника?
 49. Яким документом визначається перелік обов'язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?
 50. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 51. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
 52. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
 53. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?
 54. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймається на посаду педагогічного працівника?


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень